Temperatūras grafiki

Siltumnesēja temperatūras grafiki centralizētajās siltumapgādes sistēmās Kocēnu novadā: