Temperatūras grafiki

Siltumnesēja temperatūras grafiki centralizētajās siltumapgādes sistēmās: