Ūdenssaimniecības tarifs 

Kocēnu un Burtnieku apvienība

Spēkā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim

Spēkā no 2025.gada 1.janvāra

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2023/233.16

Kocēnu apvienība

Spēkā no 2023.gada 1.maija

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/234.DA8

Spēkā no 2023.gada 1.aprīļa

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/234.DA8

Spēkā no 2021.gada 1.aprīļa

Ūdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.4,4.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem".  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.7.

Kā tiek  izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Burtnieku apvienība

Spēkā no 2019.gada 1.jūlija

Siltumapgādes tarifi 

Spēkā no 2023.gada 1.oktobra

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2023/153.DA7

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.

Spēkā no 2023.gada 1.marta

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/234.DA8

Spēkā no 2023.gada 5.janvāra

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/234.DA8

https://www.vestnesis.lv/op/2022/238.DA7 

Spēkā no 2022.gada 1.oktobra

Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 15.septembra lēmumu Nr.157 (protokols Nr.37,7.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.157.


Spēkā no 2022.gada 1.oktobra

Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra lēmumu Nr.567 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 8.§) “Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada ciematos Burtnieki un Penči"

Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr.567.


Spēkā no 2022.gada 1.maija


Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.56 (protokols Nr.15,1.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.56.


Spēkā no 2022.gada 1.marta


Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 10.februāra lēmumu Nr.28 (protokols Nr.6,5.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.28.

Spēkā no 2021.gada 1.novembra

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 13.septembra lēmumu Nr.96 (protokols Nr.36,2.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.96.

Kādas izmaksas iekļauj siltumapgādes tarifā?

Siltumapgādes tarifi 

Spēkā līdz 2022.gada 30.aprīlim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 13.septembra lēmumu Nr.96 (protokols Nr.36,2.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.96.

Ūdenssaimniecības tarifs

Spēkā līdz 2021.gada 31.martamŪdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.19 (protokols Nr.8,1.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem".  Tarifs spēkā no 2017.gada 1.aprīļa.

Detalizēta informācija par apstiprināto ūdenssaimniecības tarifu pieejama SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads. 

Kā tiek  izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Siltumapgādes tarifi 

Spēkā līdz 2022.gada 28.februārim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 (protokols Nr.51,3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.155.

Siltumapgādes tarifi 

Spēkā līdz 2021.gada 31.oktobrim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 (protokols Nr.51,3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.155.

Siltumapgādes tarifi 

Spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Kocēnu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.219 (protokols Nr.11,1.§) “Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novada teritorijā”