Uzņēmuma rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”

Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220

Vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618

1) Banka: Swedbank AS

Kods: HABALV22

Norēķinu konts: LV46HABA0551039204067

2) Banka: SEB Banka AS

Kods: UNLALV22

Norēķinu konts: LV43UNLA0050022965700