Publiskojamā informācija

Vidējā termiņa darbības stratēģija

No 2019.gada līdz 2021.gadam 

No 2022.gada līdz 2024.gadam

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2017.gads          2018.gads          2019.gads          2020.gads          2021.gads          2022.gads

        

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par I., II. un III.ceturksni

2023.gads I.ceturksnis          2023.gads II.ceturksnis          2023.gads III.ceturksnis 

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

2017.gads          2018.gads          2019.gads          2020.gads          2021.gads          2022.gads

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2017.gads          2018.gads          2019.gads          2020.gads          2021.gads

Atalgojuma politikas principi

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par īpašuma struktūru

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 100% apmērā ir Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiems


SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nav saņēmusi un veikusi ziedojumus (dāvinājumus)

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedriskajiem pakalpojumu regulatoriem" 27.panta otrajai daļai.

Statūti

Informācija par iepirkumiem