Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" reģistrēta 2014.gada 4.novembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.44103096618. 

Sabiedrības dalībnieks ir Valmieras novada pašvaldība, kurai pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA":

Uzņēmums no 2022.gada 1.oktobra sniedz Valmieras novada Kocēnu un Burtnieku apvienības teritorijā: