Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" reģistrēta 2014.gada 4.novembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.44103096618.

Sabiedrības dalībnieks ir Valmieras novada pašvaldība, kurai pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA":

  • reģistrēta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10150.

  • reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar Nr.SR0292.

  • saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtu licenci Nr.E23076 (siltumenerģijas pārvadei un sadalei).

  • reģistrēta siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar Nr.ST0095 .

Uzņēmums no 2015.gada 1.maija sniedz Valmieras novada Kocēnu apvienības teritorijā:

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu, atbilstoši Deleģēšanas līgumam Nr.5.19.62/2015/4 (2015.gada 15.aprīlis) noslēgtam starp Kocēnu novada domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”;

  • Siltumražošanas un apgādes pakalpojumu, atbilstoši Deleģēšanas līgumiem Nr.5.19.6/2015/6 (2015.gada 6.februāris) un Nr.5.19.6.2/2015/3 (2015.gada 15.aprīlis) noslēgtiem starp Kocēnu novada domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”;

  • Decentralizētās kanalizācijas (nosēdbedru satura) savākšanas un transportēšanas pakalpojumu;

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekošanas pakalpojumu.